Welkom op Codingkids

Programmeren voor kinderen

Geluid sensor

circuit playground sound sensor

Op de CircuitPlayground zit ook een geluid sensor. Deze sensor kan geluiden detecteren. De sensor geeft een waarde tussen de 0 en 1023. Om de waarde van het te geluid krijgen kun je deze functie aanroepen:CircuitPlayground.soundSensor()

In het voorbeeld hieronder wordt de waarde van het geluid opgeroepen en daarna geprint in de Serial Monitor van je Arduino IDE. Deze Serial Monitor kun je openen in het menu bij Hulpmiddelen of je drukt de toetscombinatie:
Ctrl Shift M

void loop() {
 Serial.print("Geluid sensor: ");
 Serial.println(CircuitPlayground.soundSensor());
}


Als je bovenstaand voorbeeld hebt getest merk je dat dat de waarde rond de 330 zit. Bij deze waarde is het redelijk stil. Deze waarde kunnen we zien als een drempelwaarde (threshold). We kunnen nu een programma schrijven dat er iets moet gebeuren als de het geluid hoger wordt dan de drempel waarde. Dit gaan we weer doen met een if() en else statements. Zie ook vorige les voor uitleg.

Voorbeeld geluid sensor

In onderstaand voorbeeld gaan alle Neo-Pixels aan als de waarde van het geluid groter wordt dan 360.

void loop() {
 if (CircuitPlayground.soundSensor() > 360 ){
  for(int i=0; i<=9; i++){
    CircuitPlayground.setPixelColor(i,255,0,0); 
  }  
 }
 else{
  CircuitPlayground.clearPixels();
 }

}


Ga door naar de volgende les: Geluiden maken met de Speaker

Terug naar de lessenShare on Facebook Share on Google+ Share on LinkedIn Share on Twitter

Ondersteun deze website!