Welkom op Codingkids

Programmeren voor kinderen

Verschil tussen While loops en For loops

In deze les leer je hoe je in Python een While loop maakt. Een While loop is net als een For loop bedoeld voor het herhalen van stukjes code. Een For loop herhaalt het aantal keer dat je opgeeft, bijvoorbeeld for i in range (4), hier wordt 4 keer herlaald. Bij een While loop stopt de herhaling pas als aan een bepaalde conditie wordt voldaan. While betekent ook terwijl, bijvoorbeeld while herhaling < 4 betekent: terwijl herhaling is kleiner dan 4. Als de conditie True (waar) blijft zal de loop doorgaan. Je ziet in het programma hieronder dat herhaling steeds ééntje meer wordt, net zo lang tot herhaling 4 is, de conditie wordt dan False (niet waar) en dan stopt het programma voordat het weer de loop ingaat.

	

import turtle herhaling = 0 while herhaling < 4: turtle.forward(100) turtle.left(90) herhaling = herhaling + 1

Probeer het programma hierboven maar eens uit. Bewaar je programma door het op te slaan. Test je programma uit met F5.

De regel herhaling = herhaling + 1 kun je ook anders en korter opschrijven: herhaling += 1.

Een while loop kan ook oneindig doorgaan. Dit gebeurt bijvoorbeeld als de conditie nooit bereikt wordt. Haal de laatste regel van je programma maar eens weg, save nog een keer en run met F5.

De conditie herhaling < 4 zal altijd True blijven, en de loop blijft doorgaan.while True

Een oneindig doorgaande lus kun je ook maken met while True:. Let wel op de hoofdletter T van True.

import turtle turtle.pensize (3) turtle.color ("red") while True: turtle.forward(200) turtle.left(100)

Ondersteun deze website!