Welkom op Codingkids

Programmeren voor kinderen

Het gebruik van if , elif en else statements

In deze les leer je hoe je in Python gebruik kunt maken if, elif en else statements.
if betekent: als
elif betekent: anders als
else betekent: anders

if betekent: als. We gebruiken if om een bepaalde conditie te vergelijken. Bijvoorbeeld if leeftijd < 18:, hier staat dus: als leeftijd is kleiner dan 18: De uitkomst van de vergelijking kan zijn : True of False (waar of nietwaar). Als de conditie True is wordt de code onder het if statement uitgevoerd.

Voorbeeld:

leeftijd=float(input('hoe oud ben je? typ het cijfer hier:')) if leeftijd < 18: print("je bent nog niet volwassen")

Na een if statement komt vaak een else statement. Een else statement bevat een stukje code dat wordt uitgevoerd als de conditie van het if statement 0 of False is.

Voorbeeld:

leeftijd=float(input('hoe oud ben je? typ het cijfer hier:')) if leeftijd < 18: print("Je bent nog niet volwassen!") else: print("Je bent volwassen!")

Tussen if en else kan ook nog een elif statement staan. Elif is een samentrekking van de woorden else if en betekent: anders als. Net als een if statement moet je achter het elif statement ook een conditie schrijven. Bijvoorbeeld elif leeftijd >= 80:.

leeftijd=float(input('hoe oud ben je? typ het cijfer hier:')) if leeftijd < 18: print("je bent nog niet volwassen") elif leeftijd >= 80: print("Gefeliciteerd! Je bent best oud!") else: print("Je bent volwassen!")

Je kunt ook meerdere elif statements gebruiken. Kijk maar eens naar het voorbeeld hieronder en bedenk daarna zelf een programma met if, elif en else statements

.

import turtle turtle.pensize(3) kleur=input('kies uit rood, groen, blauw of zwart:') if kleur=="rood": turtle.color("red") turtle.circle(30) elif kleur=="groen": turtle.color("green") turtle.circle(30) elif kleur=="blauw": turtle.color("blue") turtle.circle(30) elif kleur=="zwart": turtle.color("black") turtle.circle(30) else: print("Je kon alleen kiezen uit rood, groen,blauw of zwart!")Ondersteun deze website!