Welkom op Codingkids

Programmeren voor kinderen

Knipper LED met Python

Je hebt nodig: een breadboard, male to female jumper wires, weerstandje van 270 ohm.

breadboard

Breadboard

kabeltjes

Male to Female jumper wires

270 ohm weerstand

Weerstandje van 270 ohm

We gaan pin 6 en pin 7 van de GPIO pinnen gebruiken. Zoals je kunt zien op het onderstaande plaatje: pin 6 is Ground en pin 7 is GPIO4.

GPIO pinnen

Een kabeltje wordt aangesloten op Pin 6, dit is Ground (aarde). Een kabeltje wordt aangesloten op Pin 7 (GPIO4). Dit nummer gaan we in de Python code gebruiken voor het aan en uitzetten van deze pin.

In het voorbeeld hieronder kun je zien hoe je de kabels, het led lampje en het weerstande kan aansluiten op je breadboard. Je kan de onderdelen er ook anders in steken als het maar een stroomkring is. De weerstand heb je nodig omdat er anders teveel spanning op de led komt en deze kan doorbranden.

voorbeeld led aansluitingSchrijf het Python programma

Open de Terminal op je Pi. Een nieuw Python programma maken doe je met:

sudo nano knipperled.py

Je mag natuurlijk in plaats van knipperled ook een andere naam bedenken. Druk op Enter. Typ dan onderstaand programma over en bewaar je programma door op CTRL X te drukken en dan op Y

maak een python programma

In de eerste regel from gpiozero import LED wordt de GPIO Zero library gebruikt, deze is nodig als je wilt werken met de GPIO pinnen. In de tweede regel zie jefrom time import sleep, deze regel is nodig om de sleep() functie te kunnen gebruiken.

while True: is een loop (spreek uit als loep), dit is een herhaling die doorgaat tot je zelf het programma afbreekt. (afbreken doe je met Ctrl C)Om je programma te testen typ je:

sudo python knipperled.pyWil je het programma onderbreken, typ dan de volgende toetscombinatie: Ctrl CKlaar!

Knipperd je LED aan en uit?

Geeft jouw programma foutmeldingen? Controleer dan nog eens of je het programma goed hebt overgeschreven en controleer of je de kabeltjes, led lampje en weerstand goed hebt aangesloten.Share on Facebook Share on Google+ Share on LinkedIn Share on Twitter

Ondersteun deze website!