Welkom op Codingkids

Programmeren voor kinderen

8 ledjes knipperen in-een rij

Je hebt nodig: een breadboard, male to male jumper wires, en een Arduino Uno

breadboard

Breadboard met zij randen

kabeltjes

Male to Male jumper wires

Led lampje

8 Led lampjes

In deze les gaan we 8 ledjes achtereenvolgens, dus na elkaar, aan en uitzetten. We gebruiken daarvoor pin 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7 van de Arduino, dit is dus 0 tot 8. Eerst ga je het programma schrijven en daarna gaan we de leds en de kabeltjes op het breadboard prikken. Daarna testen we of het programma werkt.

Sluit de Arduino met USB kabel aan op je computer. Open de Arduino IDE software op je computer.

Dit keer openen we geen voorbeeld Sketch, je moet het programma overschrijven, of je mag ook kopieren en plakken gebruiken.

De Sketch

int i; void setup() { for(i=0;i<8;i++) { pinMode(i, OUTPUT); } } void loop() { for(i=0;i<8;i++) { digitalWrite(i, HIGH); delay(100); digitalWrite(i, LOW); } }

Nu gaan we het breadboard voorbereiden en de 8 ledjes aansluiten. Hieronder zie je hoe je het kunt aansluiten. Zoals je op de afbeelding kan zien gebruiken we hier een iets groter breadboard waar aan de zijkanten + en - banen zijn. Dit moet omdat we 8 ledjes naar de Gnd moeten leiden.

breadboard voorbeeld 8 ledjes

Om het programma uit te voeren klik je in de linker bovenhoek van scherm op de pijl.Werkt het? Als het werkt dan gaan we eens goed naar de Sketch kijken om te zien hoe het programma werkt.

Hoe werkt het programma?

In deze les gaan we eens goed kijken naar de for() loop. Net als in de vorige lessen beginnen we met programma het aangeven welke pin een OUTPUT pin is. Voor dit programma moeten alle pins van 0 tot 8 een OUTPUT pin worden. Om het programma kort en overzichtelijk te houden gaan we niet 8 variabelen maken met daarachter het pin nummer. We maken één variabele i en gebruiken deze in een for() loop. for(i=0;i<8;i++) i begint bij 0, hij moet kleiner blijven dan 8, en i wordt steeds eentje meer want i++ betekent eigenlijk i=i+1. Dan tussen de {} staat: pinMode(i, OUTPUT); op deze manier worden de pinnen 0 tot 8 OUTPUT pinnen gemaakt.

Dan kijken we naar het tweede gedeelte van het programma. Daar zien we een void loop() met daarin nog een keer dezelfde for() loop: for(i=0;i<8;i++). Bij elke herhaling van de loop wordt i dus een ander getal, ofwel een ander pinnummer. Dan tussen de {} staat digitalWrite(i, HIGH); dus de led gaat aan, en dan met een korte delay/pauze wordt de pin LOW gezet: digitalWrite(i, LOW);, waardoor hij uit gaat. Dan in de volgende herlaling wordt het volgende pin nummer aan en uit gezet, dus i (pinnummer) gaat van 0 tot 8.Share on Facebook Share on Google+ Share on LinkedIn Share on Twitter

Ondersteun deze website!